cover

AS-instalacije PLUS je samostalna zanatska radnja za izvođenje i servis vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, registrovana od 2018. godine sa sedištem u Petrovaradinu. Firma se takođe bavi inženjerskom delatnošću i tehničkim savetovanjem. Osnivač i vlasnik je g. Željko Sumzer – master inženjer mašinstva. Firma je prethodno poslovala kao samostalna zanatska radnja AS-instalacije registrovana 1998. godine sa sedištem u Petrovaradinu čiji je osnivač bio Aleksandar Sumzer.

Saznaj više

 

Firma pruža usluge:

 • projektovanja
 • nabavke opreme
 • izvođenja radova
 • servisa

u oblasti sistema:

 • grejanja
 • ventilacije
 • klimatizacije
 • gasa
 • vodovoda
 • hidranta
 • kanalizacije

Firma raspolaže sa:

 • kancelarijskim prostorom
 • magacinskim prostorom i lagerom robe
 • 4 teretna kombija
 • sopstvenim alatom za obavljanje delatnosti

Firma zapošljava:

 • 4 montera
 • 1 servisera
 • 1 mašinskog inženjera

Misija: Firma AS-instalacije svojim radom nastoji da pruži kvalitetnu uslugu i ostvari korektne poslovne odnose sa klijentima i partnerima na polju delatnosti kojom se bavi

Vizija: Firma AS-instalacije sebe vidi kao preduzeće za samostalno projektovanje i izvođenje radova još obuhvatnijeg obima u oblasti termotehnike

Zašto AS-instalacije:

 • dugogodišnje iskustvo u izvođenju termotehničkih instalacija
 • učestvovanje na seminarima, prezentacijama i obukama
 • ugovori o servisnom partnerstvu i poslovno-tehničkoj saradnji sa vodećim firmama u Srbiji
 • licencirani serviseri renomiranih proizvođača
 • sopstveni lager
 • sopsvena prevozna sredstva
 • sopstvena radna snaga (licencirani zavarivači, lemioci i izvođači kućnih gasnih instalacija)
 • sopstveni alat
 • saradnja sa veletrgovinama i projektantskim firmama
 • besplatna usluga konsaltinga i davanja idejnog rešenja

Saradnja sa preduzećima:


Podaci o firmi


Oglašavanje