Podrška

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS AS-INSTALACIJE PLUS nastoji da pruži podršku svojim klijentima prikilom korišćenja uređaja. U nastavku je tekstualni i video materijal:

Termostat BT7 RF

Deblokada merno regulacijskog seta (MRS) za gas

*Teks je namenjen isključivo kvalifikovanim licima za preduzimanje radnji na opremi namenjeni za distribuciju i korišenje zemnog gasa. Firma AS-instalacije PLUS neće snositi odgovornost za posledice koje bi mogle da proisteknu postupanjem prema sadržini predstojećeg teksta. Radnje na opremi su pod punom odgovornosti rukovaoca.

Merno regulacijki set (MRS) se sastoji najčešće od ormara, glavne zaporne slavine, hvatača nečistoće, regulatora, brojila.

Funkcija MRS je grubo prečišćavanje gasa, regulacija pritiska, zaštita od prekomernog isticanja gasa iz instalacije iza njega, zaštita od prekomernog porasta pritiska u instalaciji iza njega i merenje protekle količine gasa.

Blokada merno regulacijkog seta (MRS) nastaje prilikom porasta ili pada pritiska u instalaciji iza regulatora van željenih vrednosti. Nastoji se da vrednosti pritiska u instalaciji iza regulatora budu u izvesnim granicama zbog bezbednosti i funkcionalnosti gasnih uređaja koji na instalaciji troše gas. Složeniji gasni uređaju će u slučaju blokade gasnog seta i nemogućnosti daljeg rada ili ponovnog paljenja ući u stanje pod greškom. Greška je “zaključavajuća”. Zaključavajuća greška ne dozvoljava ponovno pokretanje uređaja bez svesnih radnji stručnog lica.

Na teritoriji Vojvodine se sreće više tipova i modela regulatora gasa. Deblokada regulatora na čestom modelu – Pietro Fiorentini FE6 se vrši na sledeći način prikazan na Slici 1 u nastavku.

Slika 1 – Deblokada regulatora gasa Pietro Fiorentini FE6

U slučaju da prilikom pritiskanja zelenog dugmeta – deblokade niskog prisitka gasa dolazi do uvlačenja srebrne poluge – blokade visokog pritiska gasa potrebno je rasteretiti instalaciju prekomernog pritiska. To je moguće uraditi na nekom lako rastavljivom mestu na instalaciji iza regulatora gasa. Vrlo je važno da instalacija nakon takvih radnji bude proverena na nepropusnost.

Kepo kotlovi na pelet

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik kotlova od 01.09.2021:

Cenovnik kotlovi od 01.09.2021

Cenovnik kotlovi od 01.09.2021

Primer montaže:

kotao na drvni pelet KEPO - detalji montaže
Fotografija 1 – Kotao na drvni pelet KEPO AC20 (izgled kotla, detalji montaže), 2019. godina

Pojava vazduha u instalaciji grejanja

Tekst se odnosi na instalacije grejanja sa vodom ili antifrizom kao radnim medijumom.

Pojava vazduha/gasa je očekivana u izvesnoj meri. Razlozi su često reakcije materijala instalacije, prolazak vazduha kroz materijale, prisisavanje vazduha na mestima automatskog ozračivanja ali i pri svakoj novoj dopuni vode iz vodovodne mreže (ima rastvorenih gasova). Posao luftiranja može za vas da obavi automatsko ozračno lonče (Slika – 1) koje se montira na mesto ručne ozrake cevovoda, razdelnika ili grejnih tela. Automatski ozračni lončići umeju da se vremenom zaprljaju i počnu da cure. Cena lončeta je oko 500 RSD/kom.

Slika 1 – Automatsko ozračno lonče

Prilikom izdvajanja vazduha normalna je pojava pad pritiska u instalaciji. Ako pritisak padne ispod radnih vrednosti potrebno ga je dopuniti. Pritisak je moguće dopunjavati ručno ili automatski. Automatska dopuna se vrši preko regulatora pritiska (Slika – 2). Cena regulatora je oko 7000 RSD.

Slika 2 – Regulator pritiska za potrebe automatske dopune sistema sa manometrom

Pojava vazduha u instalacijama ometa crkulisanje tečnosti u sistemu. Ometena cirukacija vodi nejednakoj i umanjenoj predaji toplote u grejnim telima. U slučaju radijatorskog grejanja najčešća je pojava hladne gornje zone radijatora pošto se u njoj pojavilo vazduha. Pojava hladne donje zone radijatora može biti posledica slabog protoka kroz njega. Slab protok može biti posledica vazduha u cevovodu i radijatoru ali nije isključivi razlog.

GEFF krediti i subvencije

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je 27.11.2020. posle niza uspešno realizovanih projekata dobila status odobrenog dobavljača GEFF grupe u srbiji!

Status dobavaljača nam omogućuje da efikasnije implementiramo zelene tehnologije uz finansijske olakšice koje GEFF nudi i time budemo korak bliži našim korisnicima.

Više o mogućnostima i uslovima GEFF finansiranja zelenih tehnologija saznajte na sledećem sajtu: www.ebrdgeff.com

Alati koje koristimo

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS koristi široki spektar alata i uređaja kako bi na pravi način delovala u polju delatnosti koju obavlja. Neki od alata, uređaja i instrumenata koji nam omogućuju kvalitet u izvođenju radova pri montaži, uregulisavanju i održavanju instalacija i uređaja:

Pipe threading machine - SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE ...

Kombinovana mašina za sečenje, obradu, narezivanje i urezivanje navoja Rotenbergen Supetronic® 2 SE – omogućuje nam brzu i kvalitetnu izradu cevovoda od čelika

Electro-fusion welding device ROTHERM 2000 - Спояване & заваряване ...

Lemilica indukciona Rotenberger Rotherm® 2000 – omogućuje nam lemljenje cevovoda bez plamena SPECIJALNA PRIMENA

MSA 125 Automatic Electrofusion Unit up to d125 - Product Catalog

Aparat za elektrofuziono zavarivanje G&F MSA 125 – omogućuje nam izradu spojeva polietilenskih cevovoda u skladu sa važećim tehničkim zahtevima prilikom montaže podzemnih cevovoda gasnih instalacija

Wurth Aparat za zavarivanje REL EWI 200 – B.O.S. Shop

Aparat za elektrolučno zavarivanje REL Wurth EWI 160 – omogućava nam brze i kvalitetne bravarske radove na terenu

REMS Picus S3 - Electric diamond core drilling machine

Alat za dijamantsko bušenje otvora Rems Picus S3 – omogućuje nam bušenje otvora u građevinskim pregradama uz najmanje oštećenje građevinskih pregrada i najveću preciznost izbušenog otvora

Makita 4112HS - Ugaoni rezač 4112HS | Alatshop

Rezna testera za beton Makita 4112HS Ø305 2400 W – omogućuje moćno rezanje građevinskih materijala kada se to od nas zahteva

Makita VC4210LX - Usisivač VC4210LX | Alatshop

Usisivač sa samootresanjem Makita VC4210LX – omogućuje nam zdraviji i sigurniji rad u prostorima i pri operacijama gde je to važno

BM 25 SB 01-1122 Column drilling machines with belt drive - Bernardo

Bušilica stubna Bernardo BM 32 SB PWA-30727 – omogućuje nam preciznu izradu bravarskih detalja kada se za njima javi potreba

Bosch GCO 20-14 stacionarna brusilica za sečenje i razdvajanje metala

Rezna testera stacionarna Bosch GCO 14-24 J Professional – obogućuje nam brzo i precizno rezanje materijala prilikom zahtevnih radova

Recipro testera GSA 1200 E Professional BOSCH - Od Igle Do Lokomotive

Testera ubodna mehanička Bosch GSA 1200 E – omogućuje nam rezanje materijala uz manje varničenja na mestima gde je to važno

Rothenberger 60200 Rp 50-S Pressure Test Pump - - Amazon.com

Pumpa klipna ručna Rotenberger RP 50-60 – omogućuje nam ispitivanje instalacija na pritisak čime je sigurnost zagarantovana

REMS Blitz - Turbo soldering torch propane

Gorionik P-B Rems Blitz® – omogućuje nam pravilno i temperirano forimranje plamena prilikom procesa lemljenja

Premium tools for professionals!

Proširivač i perforator Rotenberger Rolock® Expander Power Torque – omogućuje nam ukrajanje i nastavljanje bakarnih cevovoda kada primena fitinga nije moguća

Rothenberger ROBEND H+W Plus Set, 12-14-16-18mm 24502, Tube ...

Savijač cevi Rotenberger Robend® H+W Plus – omogućuje nam savijanje bakarnog cevovoda malog radijusa savijanja čime se smanjuju hidraulički otpori u instalaciji, smanjuje se broj spojeva ceovovda i pruža instalaciji estetski momenat

savijanje -- Mali Oglasi # Goglasi.com

Savijač ručni Rems Sinus – omogućuje nam savijanje bakarnog cevovoda velikog radijusa savijanja čime se smanjuju hidraulički otpori u instalaciji, smanjuje se broj spojeva cevovoda i pruža instalaciji estetski momenat

Rems 572111 Power Press SE Basic Pack | Pipe Tools Direct

Presa mehanička Rems TH 32 R220 Power Press – omogućuje nam brz i kvalitetan presovan spoj kod fitinga koji sve više nalaze primenu u našim instalacijama

Underfloor Heating Pipe Clip Tacker Staple Gun + 1000 Staples Long ...

Ubadalica za cevne obujmice Kan-Therm – omogućuje nam brzo, sigurno i fleksibilno fiksiranje cevovoda prilikom polaganja cevovoda u podove

Rems nareznica -- Mali Oglasi # Goglasi.com

Nareznik mašinski Rems Amigo RW53 1200W – omogućuje nam brzu i kvalitetnu izradu navoja na čeličnim cevovodima

DELTA 65 COMBUSTION EFFICIENCY ANALYZER

Analizator gasova MRU Delta 65 – omogućuje nam vrhunsko podešavanje sagorevanja kotlova i proveru zaptivenosti dimovoda sa ciljem uštede goriva, očuvanja životne sredine i bezbednosti krajnjeg korisnika

MRU 400GD Multi Functional Gas Leak Detector for Methane ...

Detektor HC MRU 400 GD – obezbeđuje nam sigurnost da su naše gasne instalacije potpuno zaptivene i bezbedne po krajnjeg korisnika

testo Refrigeration Set (2 x testo 549i and 2x testo 115i in the ...

SET instrumenata: Mikromanometar Testo 510i
Termometar bezkontaktni Testo 805i
Anemometar turbinski Testo 410i – omogućuju nam sigurnost i preciznost prilikom uregulisavanja instalacija i defektaže problema koji se mogu javiti u toku njhovog korišćenja

Bosch GLM 50 C laserski daljinomer sa Bluetooth funkcijom Merni ...

Daljinomer laserski Bosch GLM 50 C Professional – omogućuje nam brzo i precizno razmeravanje prostora u cilju konceptiranja i montaže materijala i opreme sistema

GMS 120 Profesionalni detektor metala, drveta, kablova BOSCH - Od ...

Detektor metala BOSCH GMS 120 – omogućuje nam sigurno planiranje trase za prolaz instalacija uz najveću sigurnost po nas i instalaciju sa kojom se ukrštamo na terenu

Laser za projekciju linija GLL 3-50 + BT 150 Bosch

Laser samonivelišući za ukrštene linije Bosch GLL 3-50 Professional – omogućuje nam precizno i brzo pozicioniranje materijala i opreme na terenu

★ Pored navedenih uređaja, alata i instrumenata AS-instalacije PLUS koristi i druge alate nužne za delatnost koju obavlja sa željom da za sobom ostavi dugotrajan kvalitet.

Habitat gasni kotlovi

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni serviser Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje Romstal HABITAT gasnih kotlova.

Kombinovani konvencionalni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Kombinovani kondenzacioni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Sistemski kondenzacioni modeli:

*priprema tople potrošne vode je moguća uz povezivanje kotla na bojler

Hoval kućna ventilacija

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS Vam može pomoći pri izboru, nabaviti i ugraditi opremu sistema HOVAL kućne ventilacije.

hoval-kucna-ventilacija1

Benefiti sistema:

  • poboljšan kvalitet vazduha u prostorijama usled kontrolisane ventilacije
  • očuvanje toplote unutar objekta – otpadni vazduh zagreva svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu rekuperacije toplote (zimski režim)
  • očuvanje vlažnosti vazduha – otpadni vazduh vlaži svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu difuzije vlage (zimski režim)
  • manje unošenje prašine i alergena u prostorje – svež vazduh se filtrira pre uvođenja u prostorije
  • niži nivo buke u prostorijama – nema potrebe za prozorskim provetravanjem

Više o načinu fukcionisanja sistema kućne ventilacije možete saznati na: http://kucnaventilacija.rs/

Fotografije prilikom izvođenja:

Hoval kućna ventilacija
1) Porodičan stambeni objekat 500 m2 sa tri ventilacione jedinice
ukupnog kapaciteta 625 Sm3/h; VOC senzori svežeg i otpadnog vazduha; Kontrolni modul TopTronic E room, 2020. godina
Hoval kućna ventilacija
2) Poslovni objekat 150m2 sa jednom ventilacionom jedinicom
ukupnog kapaciteta 250 Sm3/h; VOC senzori svežeg i otpadnog vazduha; Kontrolni modul TopTronic E room, 2018. godina

GIM kotlovi na čvrsto gorivo

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača Gas-inženjering Mladenovac.

gim

Program uključuje sledeće modele kotlova na čvrsto gorivo:

  • TK GIM ← drvo/ugalj
  • TK GIM PELET ← pelet
  • KBV GIM ← biomasa (poljoprivredni otpad)

Sa tehničkim detaljima kotlova se možete upoznati na internet adresi:
www.gasinzenjering.com

 

Fotografije montaže su u nastavku:

Zaposlenje

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS| www.as-instalacije.com

Firma AS-INSTALACIJE PLUS PETROVARADIN traži:

MONTERA elektro ili mašinske struke za rad na terenu na poslovima instalacije opreme sistema grejanja, hlađenja i hidrotehničkih instalacija stambenih i industrijskih objekata.

SERVISNOG TEHNIČARA elektro ili mašinske struke za rad na terenu na poslovima održavanja opreme sistema grejanja i hlađenja stambenih i industrijskih objekata.

Neophodna vozačka dozvola B kategorije, želja za savladavanjem novih znanja i veština, tehničko predznanje iz elektro i/ili mašinske struke, timski igrač.

Ukoliko ste zainteresovani, svoju biografiju pošaljite na e-mail: office@as-instalacije.com ili pozovite kontakt telefon 065/478-96-32. Više o kompaniji možete saznati na www.as-instalacije.com

Orange cartoon character walks with big wrench on the white background.