Deblokada merno regulacijskog seta (MRS) za gas – uputstvo

*Teks je namenjen isključivo kvalifikovanim licima za preduzimanje radnji na opremi namenjeni za distribuciju i korišenje zemnog gasa. Firma AS-instalacije PLUS neće snositi odgovornost za posledice koje bi mogle da proisteknu postupanjem prema sadržini predstojećeg teksta. Radnje na opremi su pod punom odgovornosti rukovaoca.

Merno regulacijki set (MRS) se sastoji najčešće od ormara, glavne zaporne slavine, hvatača nečistoće, regulatora, brojila.

Funkcija MRS je grubo prečišćavanje gasa, regulacija pritiska, zaštita od prekomernog isticanja gasa iz instalacije iza njega, zaštita od prekomernog porasta pritiska u instalaciji iza njega i merenje protekle količine gasa.

Blokada merno regulacijkog seta (MRS) nastaje prilikom porasta ili pada pritiska u instalaciji iza regulatora van željenih vrednosti. Nastoji se da vrednosti pritiska u instalaciji iza regulatora budu u izvesnim granicama zbog bezbednosti i funkcionalnosti gasnih uređaja koji na instalaciji troše gas. Složeniji gasni uređaju će u slučaju blokade gasnog seta i nemogućnosti daljeg rada ili ponovnog paljenja ući u stanje pod greškom. Greška je “zaključavajuća”. Zaključavajuća greška ne dozvoljava ponovno pokretanje uređaja bez svesnih radnji stručnog lica.

Na teritoriji Vojvodine se sreće više tipova i modela regulatora gasa. Deblokada regulatora na čestom modelu – Pietro Fiorentini FE6 se vrši na sledeći način prikazan na Slici 1 u nastavku.

Slika 1 – Deblokada regulatora gasa Pietro Fiorentini FE6

U slučaju da prilikom pritiskanja zelenog dugmeta – deblokade niskog prisitka gasa dolazi do uvlačenja srebrne poluge – blokade visokog pritiska gasa potrebno je rasteretiti instalaciju prekomernog pritiska. To je moguće uraditi na nekom lako rastavljivom mestu na instalaciji iza regulatora gasa. Vrlo je važno da instalacija nakon takvih radnji bude proverena na nepropusnost.

Video uputstvo:

Video 1 – Deblokada MRS

Deblokada MRS starije proizvodnje i ugradnje prikazana je na Videu 2.

Video 2 – Deblokada MRS

Pojava vazduha u instalaciji grejanja

Tekst se odnosi na instalacije grejanja sa vodom ili antifrizom kao radnim medijumom.

Pojava vazduha/gasa je očekivana u izvesnoj meri. Razlozi su često reakcije materijala instalacije, prolazak vazduha kroz materijale, prisisavanje vazduha na mestima automatskog ozračivanja ali i pri svakoj novoj dopuni vode iz vodovodne mreže (ima rastvorenih gasova). Posao luftiranja može za vas da obavi automatsko ozračno lonče (Slika – 1) koje se montira na mesto ručne ozrake cevovoda, razdelnika ili grejnih tela. Automatski ozračni lončići umeju da se vremenom zaprljaju i počnu da cure. Cena lončeta je oko 500 RSD/kom.

Slika 1 – Automatsko ozračno lonče

Prilikom izdvajanja vazduha normalna je pojava pad pritiska u instalaciji. Ako pritisak padne ispod radnih vrednosti potrebno ga je dopuniti. Pritisak je moguće dopunjavati ručno ili automatski. Automatska dopuna se vrši preko regulatora pritiska (Slika – 2). Cena regulatora je oko 7000 RSD.

Slika 2 – Regulator pritiska za potrebe automatske dopune sistema sa manometrom

Pojava vazduha u instalacijama ometa crkulisanje tečnosti u sistemu. Ometena cirukacija vodi nejednakoj i umanjenoj predaji toplote u grejnim telima. U slučaju radijatorskog grejanja najčešća je pojava hladne gornje zone radijatora pošto se u njoj pojavilo vazduha. Pojava hladne donje zone radijatora može biti posledica slabog protoka kroz njega. Slab protok može biti posledica vazduha u cevovodu i radijatoru ali nije isključivi razlog.