SUBVENCIJE OPŠTINA / MINISTARSTVA

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je upisani privredni subjekt za izvođenje radova po trojnim ugovorima sa Ministarstvima/Opštinama za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih stambenih zgrada (kuća) i stanova. Angažovanje na merama sanacije firma sprovodi uspešno od 2022. godine sa dosadašnjom realizacijom u vrednosti većoj od 20 miliona dinara.

Proces formiranja predračuna za potrebe daljeg konkurisanja Građanina:

 1. SNIMANJE situacije na terenu i postavljenje tehničkog zadatka
 2. Formiranje PONUDE (nije dokument za konkurisanje) – sa specifikacijom radova i opcijama opreme
 3. Utvrđivanje tehničkog REŠENJA na bazi ponude i njenih opcija
 4. Formiranje PREDRAČUNA i prateće atestno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave Građanina na konkurs (radi AS-instalcije PLUS)
 5. Za potrebe konačnog KONKURISANJA opštu dokumentaciju (popunjava Građanin; dostupna na linku u nastavku objave) i dokumentaciju iz tačke 4. Građanin samostalno predaje u nadležno Ministarstvo/Opštinu (zavisno od mesta)
Slika 1 – Proces formiranja predračuna za potrebe konkurisanja Građana
Slika 2 – Šema mehanizma realizacije energetske sanacije [Preuzeto iz Kontrolne liste plana za upravljanje životnom sredinom i socijanlim pitanjima]

U nastavku je pregled konkursa za građane u opštinama u kojima firma AS-INSTALACIJE PLUS pretenduje da konkuriše kao privredni subjekt (ponuđač):

 1. Grad Novi Sad (GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Novi Sad, Rumenačka 110a) – konkurs za građane se očekuje tokom 05.2024. više na: https://environovisad.rs/javni-konkursi/54
 2. Opština Beočin – više na: https://www.beocin.rs/sr
 3. Opština Titel – više na: https://www.opstinatitel.rs/konkursi/
 4. Opština Irig – više na: https://www.irig.rs/vesti/oglasi
 5. Opština Bač – više na: https://www.bac.rs/sr/konkursi
 6. Opština Odžaci – više na: https://www.odzaci.rs/srlat/konkursi-oglasi
 7. Opština Bački Petrovac – više na: https://www.backipetrovac.rs
 8. Opština Žabalj – više na: https://www.zabalj.rs/
 9. Opština Vrbas – više na: https://www.vrbas.net/

KEPO KOTLOVI I PEĆI NA DRVO I UGALJ

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje kotlove i peći na drvo/ugalj

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik peći i kotlova važeći od 01.04.2024:

POZIVI NEOVLAŠĆENOG SERVISA !!!

Više od dva meseca dobijamo informacije od krajnjih korisnika da NEOVLAŠĆENA kompanija poziva korisnike i da se lažno predstavlja rečenicom „Ovde Vaši serviseri“. Plasiraju usluge godišnjeg servisa i uslugu održavanja gasnih kotlova potencirajući da tu rade samo provereni i vrhunski serviseri.
Ovim putem Vas obaveštavamo da kompanija KOJE NISU NA SPISKU OVLAŠĆENIH SERVISERA nemaju nikakva ovlašćenja za poslovanje pod brendom Bosch. Kompanije Bosch stoje iza svih svojih ovlašćenih servisera i kao što znate, puštanje u rad, održavanje i servisiranje gasnih kotlova dozvoljava isključivo firmama koje poseduju licencu – Sertifikat Bosch servisnog partnera.
Originalne Bosch delove mogu poručiti isključivo sertifikovani bosch servisni partneri.
Da Vas niko ne bi dovodio u zabludu, najbolje je da posetite zvanični sajt proizvođača:
Bosch – https://www.bosch-homecomfort.com/…/tehnicka-podrska-i…/

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

Poštovani,

Predlažemo Vam da uradite PREVENTIVNO ODRŽAVANJE vašeg uređaja za GREJANJE (gasnog kotla, pelet kotla, toplotne pumpe).

Molimo vas da nastojite da održavanje uređaja zakažete za mesece APRIL, MAJ, JUN. Razlog molbe je što je servis u tom periodu godine raspoloživ za preventivno održavanje. Počevši od AVGUSTA meseca servis daje prioritet PUŠTANJU U RAD novih uređaja, kasnije POPRAVKAMA uređaja koji kreću u pogon.

Prilikom preventivnog održavanja otklanjaju se eventualni nedostaci dok je uređaj u garanciji, produžava se garancija ako je to predviđeno prilikom puštanja uređaja u rad, snižava ili eliminiše mogućnost kvara uređaja u sezoni korišćenja, obezbeđuje duži vek rada uređaja, postiže se veći učinak i niža potrošnja energenta. Takođe, korisnik se dodatno upućuje o načinu bezbednog, funkcionalnog i efikasnog korišćenja uređaja.

Hvala Vam na razumevanju.

Povezani članci:

Zašto je servis gasnih kondenzacionih kotlova važan

Zašto je redovan servis KONDENZACIONIH kotlova važan?

Prilikom servisa (preventivnog održavanja) kotlova mogu se otkriti nedostaci, preduprediti kvarovi, obezbediti bezbedniji, pouzdaniji i efikasniji rad uređaja. Time se otklanjaju eventualni nedostaci dok je uređaj još u garanciji, produžava se garancija uređaja ako je to predviđeno prilikom puštanja uređaja u rad, snižava ili eliminiše mogućnost potencijalnog kvara uređaja u sezoni korišćenja, obezbeđuje duži vek rada uređaja uz manje zastoja, postiže se veći učinak i niža potrošnja energenta – čišćenjem uređaja i podešavanjem parametara rada. Takođe, korisnik se dodatno upućuje o načinu bezbednog, funkcionalnog i efikasnog korišćenja uređaja. Gasni kotlovi bi trebali da se održavaju na svakih 12 meseci.

Nastojite da održavanje uređaja zakažete za mesece APRIL-JUN. Razlog je što su uređaji u tom periodu van pogona i što je servis rasterećeniji za takve aktivnosti. Počevši od AVGUSTA meseca servis daje prioritet kvarovima i puštanju u rad novih uređaja.

Neki problemi koji se javljaju kod neredovno održavanih kondenzacionih kotlova su sledeći:

Slika 1 – Ložište zaprljano depozitom iz gasa (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla, doprinosi kraćem veku trajanja kotla, otežava servis)

Slika 2 – Zaprljanje sekundarnog izmenjivača za toplu potrošnu vodu (smanjenje učinka i stabilnosti pripreme tople potrošne vode)

Slika 3 – Dotrajale elektrode (doprinosi kraćem veku trajanja kotla)
Slika 4 – Oštećenje zaptivača ložišta (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla)
Slika 5 – Oštećenje elemenata ložišta (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla)

Slika 6 – Prekomerno zaprljanje sifona kondenzata (onemogućuje normalno odvođenje kondenzata što dovodi do zakrčenja trakta dimnih gasova i zastajanje gasnog kotla)

Slika 7 – Otežavanje servisa (nužno uklanjanje izmenjivača kotla iz oplata usled prekomernog zaprljanja)

Slika 8 – Orebrenje izmenjivača toplote PRE i POSLE servisa gasnog kotla

AS-INSTALACIJE SERVIS

Habitat F – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Habitat F modela 25, 30 i 35 kW.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti i dopuniti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi na donjoj oplati kotla sa desne strane. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C. Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja. Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “E10”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će se sam ukloniti. Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja.

Slika 1 – provera pritska i dopuna sistema preko slavine za dopunu na samom kotlu

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “E01”? Greška “E01” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta tokom 3s na kojem je naznačeno “reset”.

Video 1 – Resetovanje greške “E01”

Kako uključiti pripremu tople potrošne vode i grejanje? Pritiskaom na taster I/O možete odabrati tri stanja rada kotla (Video 1): 1. isključeno (OFF); uključena topla potrošna vode (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla); 3. uključena topla potrošna voda i grjanje (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla i radijator u gornjem levom uglu ekrana). Nije moguće odabrati stanje u kojem bi bilo aktivno samo grejanje. U vezi sa tim treba imati na umu da se topla potrošna voda neće pokrenuti u slučaju da ne dođe do istakanja vode na nekom mestu (slavini ili česmi).

Video 2 – uključenje tople potrošne vode i grejanja

Kako podesiti temperaturu grejanja? Način podešavanja temperature grejanja je prikazan u Videu 2. Treba težiti zadavanju temperature vode od 60*C do 80*C. treba izbegavati podešavanje temperature ispod 60*C iz razloga stvaranja kondenzata u dimnom traktu kao posledica sniženja temperature dimnih gasova u dodiru sa relativno niskom temperaturom povratne vode grejanja koja se tom prilikom javlja. Zavisno od toga koliko je spolja temperatura vazduha niska potrebno je podesiti temperaturu vode grejanja u toku sezone. Prilikom nižih temperatura vazduha spolja povećajte temperaturu vode grejanja i obrnuto – u prelaznom periodu sezone snizite temperaturu grejanja. Dobar izbor temperature grejanja će omogućiti sistemu grejanja da ugreje vazduh u prostoriji uz razuman broj ciklusa paljenja i gašenja kotla što je važno za dugovečnost i potrošnju kotla.

Video 3 – podešavanje temperature grejanja

Kako podesiti temperaturu tople potrošne vode? Način podešavanja temperature tople potrošne vode je prikazan u Videu 4. Uobičajeno podešavanje tempearture tople potrošne vode je od 40*C do 45*C. Treba težiti da podešena temperatura vode bude ugodna za korišćenje bez potrebe za njenim namešavaljem na slavini sa hladnom vodom. Znači, poželjna je što veća otvorenost slavine u poziciji ka samo toploj vodi.

Video 4 – podešavanje temperature tople potrošne vode

Regulator Bosch CR 100, CW 100 i CR 100 RF – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja Regulatora Bosch CR 100, CW 100 i CW 100 RF kojim se upravlja kondenzacionim gasnim kotlovma proizvođača Bosch.

Tekstualno uputstvo za porišćenje: PREUZMI

Video uputstva:

Kako da podesim temperaturu vazduha u prostoriji?

Video 1 – Podešavanje temperature vazduha u prostoriji

Kako da podesim vremenski program rada?

Video 2 – Podešavanje vremenskog programa rada

Kako da podesim temperaturu vode pri spoljnim projektnim uslovima?

Video 3 – Podešavanje temperature vode pri projektnim spoljnim uslovima

Regulator Bosch CW 400 – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja Regulatora Bosch CW 400 kojim se upravlja grupa gasnih kotlova – tzv. kaskada.

Video uputstva:

Kako da ručno upravljam kotlovima bez uticaja programa?

Video 1. – Ručno upravljanje kotlovima

Kako da postavim upravljanje prema programu?

Video 2. – Automatsko upravljanje kotlovima

Kako da podesim temperature vazduha u prostoriji zadate programom?

Video 3. – Podešavanje temperature vazduha u prostoriji zadate programom

Kako da podesim vremenski raspored temperatura vazduha u prostoriji?

Video 4. – Podešavanje vremenskog rasporeda temperatura vazduha u prostoriji

Bosch Condens 2500 W – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23 i Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 DE 23.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi se u donjem desnom uglu oplate kotla. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C (Video 1.). Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja.

Video 1. – Provera pritiska vode u kotlu

Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “CE”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će sama nestati. Dopuna se vrši otvaranjem slavina za punjenje – otvoriti obe slavine na početku i na kraju creva za dopunu (Slika 2). Motrite na pritisak. Zatvorite obe slavine kada vrednost pritiska dostigne 1,5 bar.

Slika 1. – Pritisak vode u kotlu koji je niži od 0,6 bar
Slika 2. – Dopuna pritiska vode u kotlu preko slavina za punjenje i creva

Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja – to možete uraditi na slavinama za punjenjem ako prethodno odvrnete crevo na jednom svom kraju.

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “EA”? Greška “EA” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta iznad kojeg je naznačeno “reset”.

Video 2. – Resetovanje greške “EA”

Šta znači simbol “-||-” ? Simbol “-||-” označava da je kotao u režimu punjenja sifona kondenzata. Režim punjenja sifona traje 15 min. Prilikom tog režima kotao rad i minimalnom snagom. Svaki nestanak i dolazak struje iniciraće da kotao uđe u režim punjenja sifona. Prilikom puštanja tople potrošne vode kotao će raditi neometano – nezavisno od režima punjenja sifona. Važno je da je sifon potpuno zapunjen kondenzatom kako dimni gasovi ne bi imali priliku da prostruje u mesto gde se odvodi kondenzat – najčešće kanalizaciju. Dimni gasovi su tamo nepoželjni.

Slika 2. – Prikaz sibola “-||-” na ekranu – režim punjenja sifona

Nastojte da gasni kotao održavate nakon 12 meseci. Više o tome na stranici: Zašto je servis kotlova važan?

Bosch GAZ 6000 W – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Bosch GAZ 6000 WBN6000-24C 24 kW i Bosch GAZ 6000 WBN6000-28C 28 kW.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi se u donjem desnom uglu oplate kotla. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C. Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatnog ekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja. Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “CE”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će sama nestati – Video 2. Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja.

Video 1. – Provera pritiska vode u sistemu

Video 2. – Dopuna vode u sistemu

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “EA”? Greška “EA” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta iznad kojeg je naznačeno “reset”.

Video 3. – Resetovanje greške “EA”

Termostat SQ7 – uputstvo

Uputstvo se može primeniti za Termostat UniTec SQ7 i SQ7 RF / Atomic SQ7 i SQ7 RF / Nero SQ7 i SQ7 RF

Tekstualno uputstvo: PREUZIMANJE UPUTSTVA

Video uputstva:

Podešavanje trenutnog vremena

Pregled podešenih programa

Podešavanje programa

Podešavanje programa kopiranjem

Ručno upravljanje bez zaključavanja

Ručno upravljanje uz zaključavanje

Povratak na upravljanje prema programu

Zamena baterija

Vraćanje na osnovna podešavanja

KEPO KOTLOVI NA PELET

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik kotlova važeći od 01.04.2024:

Primer montaže:

kotao na drvni pelet KEPO - detalji montaže
Fotografija 1 – Kotao na drvni pelet KEPO AC20 (izgled kotla, detalji montaže), 2019. godina

GEFF KREDITI I SUBVENCIJE

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je 27.11.2020. posle niza uspešno realizovanih projekata dobila status odobrenog dobavljača GEFF grupe u srbiji!

Status dobavaljača nam omogućuje da efikasnije implementiramo zelene tehnologije uz finansijske olakšice koje GEFF nudi i time budemo korak bliži našim korisnicima.

Krediti su namenjeni fizičkim licima i poljoprivrednim gazdinstvima za finansiranje ulaganja u energetski efikasna rešenja, uz povraćaj do 20%  za dve tehnologije, dok je za jednu I dalje 15 % (podsticaj koji daje Evropska Unija).

Geff program se može realizovati preko banaka:

Banca Intesa – Krediti za unapređenje energetske efikasnosti | Banca Intesa
Erste banka – Energetska efikasnost – Kredit uz podršku EBRD i GEFF | ERSTE Bank
ProCredit banka – Krediti za energetsku efikasnost sa do 20% povraćaja | ProCredit Bank

3Bankahttps://www.3bank.rs/agro-energetska-efikasnost/ (*isključivo za registrovana poljoprivredna gazdinstva)

O mogućnostima i uslovima GEFF finansiranja zelenih tehnologija saznajte na sledećem sajtu: www.ebrdgeff.com ili se informišite putem maila: serbia@ebrdgeff.com

Habitat – katalozi

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni serviser Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje Romstal HABITAT gasnih kotlova.

Kombinovani konvencionalni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Kombinovani kondenzacioni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Sistemski kondenzacioni modeli:

*priprema tople potrošne vode je moguća uz povezivanje kotla na bojler

Hoval kućna ventilacija

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS Vam može pomoći pri izboru, nabaviti i ugraditi opremu sistema HOVAL kućne ventilacije.

hoval-kucna-ventilacija1

Benefiti sistema:

 • poboljšan kvalitet vazduha u prostorijama usled kontrolisane ventilacije
 • očuvanje toplote unutar objekta – otpadni vazduh zagreva svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu rekuperacije toplote (zimski režim)
 • očuvanje vlažnosti vazduha – otpadni vazduh vlaži svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu difuzije vlage (zimski režim)
 • manje unošenje prašine i alergena u prostorje – svež vazduh se filtrira pre uvođenja u prostorije
 • niži nivo buke u prostorijama – nema potrebe za prozorskim provetravanjem

Više o načinu fukcionisanja sistema kućne ventilacije možete saznati na: http://kucnaventilacija.rs/

Fotografije prilikom izvođenja:

Hoval kućna ventilacija
1) Porodičan stambeni objekat 500 m2 sa tri ventilacione jedinice
ukupnog kapaciteta 625 Sm3/h; VOC senzori svežeg i otpadnog vazduha; Kontrolni modul TopTronic E room, 2020. godina
Hoval kućna ventilacija
2) Poslovni objekat 150m2 sa jednom ventilacionom jedinicom
ukupnog kapaciteta 250 Sm3/h; VOC senzori svežeg i otpadnog vazduha; Kontrolni modul TopTronic E room, 2018. godina