HABITAT – gasni kotlovi

★ AS-instalacije kao ovlašćeni serviser Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje Romstal HABITAT gasnih kotlova.

Kombinovani konvencionalni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Kombinovani kondenzacioni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Sistemski kondenzacioni modeli:

*priprema tople potrošne vode je moguća uz povezivanje kotla na bojler

KEPO – pelet kotlovi

★ AS-instalacije kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

kepo kotlovi na drvni pelet

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

ili kontaktirajući nas telefonski ili putem mail-a.

Aktuelni cenovnik je dostupan na link-u:

CENOVNIK

kotao na drvni pelet KEPO - detalji montaže
Fotografija 1 – Kotao na drvni pelet KEPO AC20 (izgled kotla, detalji montaže), 2019. godina