KEPO – pelet

★ AS-instalacije kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet, izolovane inox dimnjake, elemente za sanaciju postojećih dimnaka i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

Pelet kotao, dimne cevi, izolovani inox dimnjaci, sanacioni dimnjaci

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

ili kontaktirajući nas telefonski ili putem mail-a.

Aktuelni cenovnik je dostupan na link-u:

CENOVNIK