Pojava vazduha u instalaciji grejanja

Tekst se odnosi na instalacije grejanja sa vodom ili antifrizom kao radnim medijumom.

Pojava vazduha/gasa je očekivana u izvesnoj meri. Razlozi su često reakcije materijala instalacije, prolazak vazduha kroz materijale, prisisavanje vazduha na mestima automatskog ozračivanja ali i pri svakoj novoj dopuni vode iz vodovodne mreže (ima rastvorenih gasova). Posao luftiranja može za vas da obavi automatsko ozračno lonče (Slika – 1) koje se montira na mesto ručne ozrake cevovoda, razdelnika ili grejnih tela. Automatski ozračni lončići umeju da se vremenom zaprljaju i počnu da cure. Cena lončeta je oko 500 RSD/kom.

Slika 1 – Automatsko ozračno lonče

Prilikom izdvajanja vazduha normalna je pojava pad pritiska u instalaciji. Ako pritisak padne ispod radnih vrednosti potrebno ga je dopuniti. Pritisak je moguće dopunjavati ručno ili automatski. Automatska dopuna se vrši preko regulatora pritiska (Slika – 2). Cena regulatora je oko 7000 RSD.

Slika 2 – Regulator pritiska za potrebe automatske dopune sistema sa manometrom

Pojava vazduha u instalacijama ometa crkulisanje tečnosti u sistemu. Ometena cirukacija vodi nejednakoj i umanjenoj predaji toplote u grejnim telima. U slučaju radijatorskog grejanja najčešća je pojava hladne gornje zone radijatora pošto se u njoj pojavilo vazduha. Pojava hladne donje zone radijatora može biti posledica slabog protoka kroz njega. Slab protok može biti posledica vazduha u cevovodu i radijatoru ali nije isključivi razlog.