back_resizedcropped

Usluge koje nudimo:

1. Kompletno rešenje

Zahvaljujući mnogobrojnim referencama i održivom poslovanju od 1998. godine spremni smo da Vam ponudimo kompletno rešenje za: grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i gasnu instalaciju.

Etape realizacije projekta prema zahtevima investitora:

 1. Izaćićemo na teren kako bi snimili situaciju i sagledali potrebe investitora
 2. Ponudićemo idejno rešenje na osnovu dobre inženjerske prakse
 3. Ponudićemo projektno rešenje na osnovu detaljnog proračuna
 4. Izradićemo predmer, predračun i grafičku dokumentaciju u cilju potpunog definisanja daljih aktivnosti
 5. Ugovorićemo obim aktivnosti i dinamiku plaćanja
 6. Nabavićemo opremu i materijal
 7. Izvešćemo radove
 8. Pustićemo sistem u rad uz predaju tehničke dokumentacije, overenih garantnih listova i obuku krajnjeg korisnika

Saznaj više


2. Tehnička dokumentacija

Zahvaljujući Licenci odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike i Licenci odgovornog projektanta za stručnu oblast mašinsko inženjerstvo, užu stručnu oblast termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika u mogućnosti smo da Vam pružimo uslugu izrade zvanične tehničke dokumentacije za sisteme grejanja i gasnih instalacija.

Saznaj više


3. Nabavka opreme

Zahvaljujući sopstvenim lagerom robe i uspešnoj poslovnoj saradnji sa veletrgovinama spremni smo da Vam ponudimo aktuelnu opremu dostupnu u Srbiji iz domena grejanja, ventilacije, klimatizacije, gasa i vodovoda. Pri tome:

 • opremu transportujemo na lokaciju ugradnje,
 • garantujemo za siguran transport i
 • za ispravnost i adekvatnost nabavljene robe.

Saznaj više


4. Izvođenje radova

Zahvaljujući sopstvenoj radnoj snazi i sopstvenim alatom u mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge izvođenja radova na montaži sistema grejanja, gasne instalacije, ventilacije, klimatizacije, vodovoda, kanalizacije i hidrantskih instalacija:

 • sa Vašim ili našim materijalom,
 • uz Vaše ili naše projektno rešenje,
 • uz sopstvenu radnu snagu i alate
 • uz 36 meseci garancije na izvedene radove.

Grejanje

Proizvođači toplote: gasni kotlovi; kotlovi na drvo/ugalj, kotlovi na pelet drvni/agro, kotlovi na piljevinu; kotlovi na struju; toplotne pumpe

Cevovodni razvod: čelik, bakar, plastični i kompozitni cevovodi

Grejna tela / aparati: radijatori; ventilator-konvektori; kaloriferi; paneli (podni, zidni, plafonski)

Upravljanje: po potrebama sistema

Gasne instalacije

Cevni razvod: u čeliku, bakru, polietilenskim cevima visoke čvrstoće (HDPE)

Zavarivanje sertifikovano: gasno – čelika, elektofuziono zavarivanje HDPE do prečnika Ø160 mm aparatom G&F MSA 125;

Lemljenje sertifikovano: tvrdo bakra

*izrada projektne i izvođačke dokumentacije izvedenog stanja – prijava gasne instalacije kod nadležnog distributera

Ventilacija

Sistemi kućne pametne ventilacije – HOVAL

Klimatizacija

Rashladni uređaji: Split klima uređaji, Multisplit klima uređaji, Toplotne pumpe voda-voda / vazduh-voda

Rashladna tela / aparati:  kaloriferi; paneli (zidni, plafonski)

Vodovod

Spoljašnji i unutrašnji razvod vodovoda

Kanalizacija

Spoljašnji i unutrašnji razvod kanalizacije

Hidrantske instalcije

Spoljašnji i unutrašnji razvod hidrantske mreže

Saznaj više


5. Servis

Zahvaljujući servisnim ugovorima sa vodećim proizvođačima i zvaničnim distributerima u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge servisiranja opreme u domenu grejanja, klimatizacije i vodovoda.

Ovlašćeni smo serviseri:

Grejanje i klimatizacija

 1. BOSCH (JUNKERS) – kotlovi na čvrsto gorivo, Pelet sistemi 2000 (pelet kotlovi), električni kotlovi, gasna tehnika (gasni kotlovi), toplotne pumpe – licenca
 2. ITALTHERM – HABITAT – gasni kotlovi – licenca
 3. BAXI – gasni kotlovi – licenca
 4. BIASI – gasni kotlovi
 5. KEPO – kotlovi na pelet
 6. ABC – kotlovi/peći na pelet
 7. FERROLI – pelet gorionici

Saznaj više