SUBVENCIJE

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je upisani privredni subjekt za izvođenje radova po trojnim ugovorima sa Ministarstvima/Opštinama za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih stambenih zgrada (kuća) i stanova. Angažovanje na merama sanacije firma sprovodi uspešno od 2022. godine sa dosadašnjom realizacijom u vrednosti većoj od 20 miliona dinara.

Proces formiranja predračuna za potrebe daljeg konkurisanja Građanina:

  1. SNIMANJE situacije na terenu i postavljenje tehničkog zadatka
  2. Formiranje PONUDE (nije dokument za konkurisanje) – sa specifikacijom radova i opcijama opreme
  3. Utvrđivanje tehničkog REŠENJA na bazi ponude i njenih opcija
  4. Formiranje PREDRAČUNA i prateće atestno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave Građanina na konkurs (radi AS-instalcije PLUS)
  5. Za potrebe konačnog KONKURISANJA opštu dokumentaciju (popunjava Građanin; dostupna na linku u nastavku objave) i dokumentaciju iz tačke 4. Građanin samostalno predaje u nadležno Ministarstvo/Opštinu (zavisno od mesta)
Slika 1 – Proces formiranja predračuna za potrebe konkurisanja Građana
Slika 2 – Šema mehanizma realizacije energetske sanacije [Preuzeto iz Kontrolne liste plana za upravljanje životnom sredinom i socijanlim pitanjima]

U nastavku je pregled aktuelnih konkursa za građane:

Trenutno nema aktuelnih konkursa