AS-instalacije PLUS je samostalna zanatska radnja za projektovanje, izvođenje, nabavku opreme i servis grejnih i klimatizacionih sistema, registrovana od 2018. godine sa sedištem u Petrovaradinu. Osnivač i vlasnik je Željko Sumzer PR – master inženjer mašinstva. Firma je prethodno poslovala kao samostalna zanatska radnja AS-instalacije registrovana 1998. godine sa sedištem u Petrovaradinu čiji je osnivač bio Aleksandar Sumzer PR.

Saznaj više

 

Firma pruža usluge:

 • projektovanja
 • nabavke opreme
 • izvođenja radova
 • servisa

u oblasti sistema:

 • grejanja
 • gasa
 • klimatizacije
 • ventilacije
 • vodovoda
 • kanalizacije
 • hidranta

Firma raspolaže sa:

 • kancelarijskim prostorom
 • magacinskim prostorom
 • lagerom robe
 • 6 teretnih kombija
 • sopstvenim alatom za obavljanje delatnosti

Firma zapošljava:

 • 1 mašinskog inženjera – Željko Sumzer PR
 • 1 administrativnog radnika
 • 3 vodeća monter
 • 3 pomoćna montera
 • 2 vodeća servisera

*ukupno 10 radnika

Firma poseduje licence i sertifikate:

 • Licenca odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike br 430 И00814 19 od 19.12.2019.
 • Licenca odgovornog projektanta za stručnu oblast mašinsko inženjerstvo, užu stručnu oblast termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika (oznaka licence MP 06-01) br. 610И0081319 od 30.03.2020.
 • Sertifikat A kategorije I br. AI-402/2024 za obavljanje delatnosti instalacije, održavanja i servisiranja i provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi svih tipova i kapaciteta

Firma poseduje sertifikate:

 • Sertifikat lemioca – Tvrdo lemljenje bakra
 • Sertifikat zavarivača – Gasno zavarivanje čelika
 • Sertifikat zavarivača – Elektrofuziono zavarivanje
 • Sertifikat iz oblasti energetske efikasnosti, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centra za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika, Beograd, 30.12.2016. (preduzetnik je lično nosioc)
 • Položen ispit za obavljanje delatnosti instalacije, održavanja i servisiranja i provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi svih tipova i kapaciteta, koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, sakupljanja supstanci koje oštećuju oonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz cilindra i ove opreme i odlaganja te opreme, odnosno delatnosti koje obuhvata Sertifikat A kategorija I (preduzetnik je lično nosioc)
 • Druge sertifikate za servisiranje uređaja u oblasti termotehnike za koje vršimo ovlašćeni servis

Misija: Firma AS-instalacije svojim radom nastoji da pruži kvalitetnu uslugu i ostvari korektne poslovne odnose sa klijentima i partnerima na polju delatnosti kojom se bavi

Vizija: Firma AS-instalacije sebe vidi kao preduzeće za samostalno projektovanje i izvođenje radova još obuhvatnijeg obima u oblasti termotehnike

Zašto AS-instalacije:

 • dugogodišnje iskustvo u izvođenju termotehničkih instalacija
 • obuhvatnost usluga od projektovanja do održavanja
 • sopstveni lager robe (trgovačka saradnja sa proizvođačima i uvoznicima materijala i opreme)
 • sopsvena prevozna sredstva i posebni alati
 • zaposleni monteri (licencirani zavarivači, lemioci i izvođači gasnih instalacija)
 • zaposleni serviseri (ugovori o servisnom partnerstvu sa vodećim firmama u Srbiji)

Saradnja sa preduzećima:


Podaci o firmi


Oglašavanje
Poverenje pružili