SUBVENCIJE OPŠTINA / MINISTARSTVA

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je upisani privredni subjekt za izvođenje radova po trojnim ugovorima sa Ministarstvima/Opštinama za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih stambenih zgrada (kuća) i stanova. Angažovanje na merama sanacije firma sprovodi uspešno od 2022. godine sa dosadašnjom realizacijom u vrednosti većoj od 20 miliona dinara.

Proces formiranja predračuna za potrebe daljeg konkurisanja Građanina:

 1. SNIMANJE situacije na terenu i postavljenje tehničkog zadatka
 2. Formiranje PONUDE (nije dokument za konkurisanje) – sa specifikacijom radova i opcijama opreme
 3. Utvrđivanje tehničkog REŠENJA na bazi ponude i njenih opcija
 4. Formiranje PREDRAČUNA i prateće atestno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave Građanina na konkurs (radi AS-instalcije PLUS)
 5. Za potrebe konačnog KONKURISANJA opštu dokumentaciju (popunjava Građanin; dostupna na linku u nastavku objave) i dokumentaciju iz tačke 4. Građanin samostalno predaje u nadležno Ministarstvo/Opštinu (zavisno od mesta)
Slika 1 – Proces formiranja predračuna za potrebe konkurisanja Građana
Slika 2 – Šema mehanizma realizacije energetske sanacije [Preuzeto iz Kontrolne liste plana za upravljanje životnom sredinom i socijanlim pitanjima]

U nastavku je pregled konkursa za građane u opštinama u kojima firma AS-INSTALACIJE PLUS pretenduje da konkuriše kao privredni subjekt (ponuđač):

 1. Grad Novi Sad (GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Novi Sad, Rumenačka 110a) – konkurs za građane se očekuje tokom 05.2024. više na: https://environovisad.rs/javni-konkursi
 2. Opština Beočin – više na: https://www.beocin.rs/sr
 3. Opština Titel – više na: https://www.opstinatitel.rs/konkursi/
 4. Opština Irig – više na: https://www.irig.rs/vesti/oglasi
 5. Opština Bač – više na: https://www.bac.rs/sr/konkursi
 6. Opština Odžaci – više na: https://www.odzaci.rs/srlat/konkursi-oglasi
 7. Opština Bački Petrovac – više na: https://www.backipetrovac.rs
 8. Opština Žabalj – više na: https://www.zabalj.rs/
 9. Opština Vrbas – više na: https://www.vrbas.net/

KEPO KOTLOVI I PEĆI NA DRVO I UGALJ

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje kotlove i peći na drvo/ugalj

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik peći i kotlova važeći od 01.04.2024:

POZIVI NEOVLAŠĆENOG SERVISA !!!

Više od dva meseca dobijamo informacije od krajnjih korisnika da NEOVLAŠĆENA kompanija poziva korisnike i da se lažno predstavlja rečenicom „Ovde Vaši serviseri“. Plasiraju usluge godišnjeg servisa i uslugu održavanja gasnih kotlova potencirajući da tu rade samo provereni i vrhunski serviseri.
Ovim putem Vas obaveštavamo da kompanija KOJE NISU NA SPISKU OVLAŠĆENIH SERVISERA nemaju nikakva ovlašćenja za poslovanje pod brendom Bosch. Kompanije Bosch stoje iza svih svojih ovlašćenih servisera i kao što znate, puštanje u rad, održavanje i servisiranje gasnih kotlova dozvoljava isključivo firmama koje poseduju licencu – Sertifikat Bosch servisnog partnera.
Originalne Bosch delove mogu poručiti isključivo sertifikovani bosch servisni partneri.
Da Vas niko ne bi dovodio u zabludu, najbolje je da posetite zvanični sajt proizvođača:
Bosch – https://www.bosch-homecomfort.com/…/tehnicka-podrska-i…/

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

Poštovani,

Predlažemo Vam da uradite PREVENTIVNO ODRŽAVANJE vašeg uređaja za GREJANJE (gasnog kotla, pelet kotla, toplotne pumpe).

Molimo vas da nastojite da održavanje uređaja zakažete za mesece APRIL, MAJ, JUN. Razlog molbe je što je servis u tom periodu godine raspoloživ za preventivno održavanje. Počevši od AVGUSTA meseca servis daje prioritet PUŠTANJU U RAD novih uređaja, kasnije POPRAVKAMA uređaja koji kreću u pogon.

Prilikom preventivnog održavanja otklanjaju se eventualni nedostaci dok je uređaj u garanciji, produžava se garancija ako je to predviđeno prilikom puštanja uređaja u rad, snižava ili eliminiše mogućnost kvara uređaja u sezoni korišćenja, obezbeđuje duži vek rada uređaja, postiže se veći učinak i niža potrošnja energenta. Takođe, korisnik se dodatno upućuje o načinu bezbednog, funkcionalnog i efikasnog korišćenja uređaja.

Hvala Vam na razumevanju.

Povezani članci:

Zašto je servis gasnih kondenzacionih kotlova važan

Zašto je redovan servis KONDENZACIONIH kotlova važan?

Prilikom servisa (preventivnog održavanja) kotlova mogu se otkriti nedostaci, preduprediti kvarovi, obezbediti bezbedniji, pouzdaniji i efikasniji rad uređaja. Time se otklanjaju eventualni nedostaci dok je uređaj još u garanciji, produžava se garancija uređaja ako je to predviđeno prilikom puštanja uređaja u rad, snižava ili eliminiše mogućnost potencijalnog kvara uređaja u sezoni korišćenja, obezbeđuje duži vek rada uređaja uz manje zastoja, postiže se veći učinak i niža potrošnja energenta – čišćenjem uređaja i podešavanjem parametara rada. Takođe, korisnik se dodatno upućuje o načinu bezbednog, funkcionalnog i efikasnog korišćenja uređaja. Gasni kotlovi bi trebali da se održavaju na svakih 12 meseci.

Nastojite da održavanje uređaja zakažete za mesece APRIL-JUN. Razlog je što su uređaji u tom periodu van pogona i što je servis rasterećeniji za takve aktivnosti. Počevši od AVGUSTA meseca servis daje prioritet kvarovima i puštanju u rad novih uređaja.

Neki problemi koji se javljaju kod neredovno održavanih kondenzacionih kotlova su sledeći:

Slika 1 – Ložište zaprljano depozitom iz gasa (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla, doprinosi kraćem veku trajanja kotla, otežava servis)

Slika 2 – Zaprljanje sekundarnog izmenjivača za toplu potrošnu vodu (smanjenje učinka i stabilnosti pripreme tople potrošne vode)

Slika 3 – Dotrajale elektrode (doprinosi kraćem veku trajanja kotla)
Slika 4 – Oštećenje zaptivača ložišta (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla)
Slika 5 – Oštećenje elemenata ložišta (snižava snagu kotla, povećava potrošnju kotla)

Slika 6 – Prekomerno zaprljanje sifona kondenzata (onemogućuje normalno odvođenje kondenzata što dovodi do zakrčenja trakta dimnih gasova i zastajanje gasnog kotla)

Slika 7 – Otežavanje servisa (nužno uklanjanje izmenjivača kotla iz oplata usled prekomernog zaprljanja)

Slika 8 – Orebrenje izmenjivača toplote PRE i POSLE servisa gasnog kotla

AS-INSTALACIJE SERVIS

Habitat F – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Habitat F modela 25, 30 i 35 kW.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti i dopuniti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi na donjoj oplati kotla sa desne strane. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C. Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja. Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “E10”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će se sam ukloniti. Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja.

Slika 1 – provera pritska i dopuna sistema preko slavine za dopunu na samom kotlu

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “E01”? Greška “E01” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta tokom 3s na kojem je naznačeno “reset”.

Video 1 – Resetovanje greške “E01”

Kako uključiti pripremu tople potrošne vode i grejanje? Pritiskaom na taster I/O možete odabrati tri stanja rada kotla (Video 1): 1. isključeno (OFF); uključena topla potrošna vode (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla); 3. uključena topla potrošna voda i grjanje (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla i radijator u gornjem levom uglu ekrana). Nije moguće odabrati stanje u kojem bi bilo aktivno samo grejanje. U vezi sa tim treba imati na umu da se topla potrošna voda neće pokrenuti u slučaju da ne dođe do istakanja vode na nekom mestu (slavini ili česmi).

Video 2 – uključenje tople potrošne vode i grejanja

Kako podesiti temperaturu grejanja? Način podešavanja temperature grejanja je prikazan u Videu 2. Treba težiti zadavanju temperature vode od 60*C do 80*C. treba izbegavati podešavanje temperature ispod 60*C iz razloga stvaranja kondenzata u dimnom traktu kao posledica sniženja temperature dimnih gasova u dodiru sa relativno niskom temperaturom povratne vode grejanja koja se tom prilikom javlja. Zavisno od toga koliko je spolja temperatura vazduha niska potrebno je podesiti temperaturu vode grejanja u toku sezone. Prilikom nižih temperatura vazduha spolja povećajte temperaturu vode grejanja i obrnuto – u prelaznom periodu sezone snizite temperaturu grejanja. Dobar izbor temperature grejanja će omogućiti sistemu grejanja da ugreje vazduh u prostoriji uz razuman broj ciklusa paljenja i gašenja kotla što je važno za dugovečnost i potrošnju kotla.

Video 3 – podešavanje temperature grejanja

Kako podesiti temperaturu tople potrošne vode? Način podešavanja temperature tople potrošne vode je prikazan u Videu 4. Uobičajeno podešavanje tempearture tople potrošne vode je od 40*C do 45*C. Treba težiti da podešena temperatura vode bude ugodna za korišćenje bez potrebe za njenim namešavaljem na slavini sa hladnom vodom. Znači, poželjna je što veća otvorenost slavine u poziciji ka samo toploj vodi.

Video 4 – podešavanje temperature tople potrošne vode

Regulator Bosch CR 100, CW 100 i CR 100 RF – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja Regulatora Bosch CR 100, CW 100 i CW 100 RF kojim se upravlja kondenzacionim gasnim kotlovma proizvođača Bosch.

Tekstualno uputstvo za porišćenje: PREUZMI

Video uputstva:

Kako da podesim temperaturu vazduha u prostoriji?

Video 1 – Podešavanje temperature vazduha u prostoriji

Kako da podesim vremenski program rada?

Video 2 – Podešavanje vremenskog programa rada

Kako da podesim temperaturu vode pri spoljnim projektnim uslovima?

Video 3 – Podešavanje temperature vode pri projektnim spoljnim uslovima

Regulator Bosch CW 400 – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja Regulatora Bosch CW 400 kojim se upravlja grupa gasnih kotlova – tzv. kaskada.

Video uputstva:

Kako da ručno upravljam kotlovima bez uticaja programa?

Video 1. – Ručno upravljanje kotlovima

Kako da postavim upravljanje prema programu?

Video 2. – Automatsko upravljanje kotlovima

Kako da podesim temperature vazduha u prostoriji zadate programom?

Video 3. – Podešavanje temperature vazduha u prostoriji zadate programom

Kako da podesim vremenski raspored temperatura vazduha u prostoriji?

Video 4. – Podešavanje vremenskog rasporeda temperatura vazduha u prostoriji

Bosch Condens 2500 W – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23 i Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 DE 23.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi se u donjem desnom uglu oplate kotla. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C (Video 1.). Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja.

Video 1. – Provera pritiska vode u kotlu

Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “CE”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će sama nestati. Dopuna se vrši otvaranjem slavina za punjenje – otvoriti obe slavine na početku i na kraju creva za dopunu (Slika 2). Motrite na pritisak. Zatvorite obe slavine kada vrednost pritiska dostigne 1,5 bar.

Slika 1. – Pritisak vode u kotlu koji je niži od 0,6 bar
Slika 2. – Dopuna pritiska vode u kotlu preko slavina za punjenje i creva

Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja – to možete uraditi na slavinama za punjenjem ako prethodno odvrnete crevo na jednom svom kraju.

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “EA”? Greška “EA” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta iznad kojeg je naznačeno “reset”.

Video 2. – Resetovanje greške “EA”

Šta znači simbol “-||-” ? Simbol “-||-” označava da je kotao u režimu punjenja sifona kondenzata. Režim punjenja sifona traje 15 min. Prilikom tog režima kotao rad i minimalnom snagom. Svaki nestanak i dolazak struje iniciraće da kotao uđe u režim punjenja sifona. Prilikom puštanja tople potrošne vode kotao će raditi neometano – nezavisno od režima punjenja sifona. Važno je da je sifon potpuno zapunjen kondenzatom kako dimni gasovi ne bi imali priliku da prostruje u mesto gde se odvodi kondenzat – najčešće kanalizaciju. Dimni gasovi su tamo nepoželjni.

Slika 2. – Prikaz sibola “-||-” na ekranu – režim punjenja sifona

Nastojte da gasni kotao održavate nakon 12 meseci. Više o tome na stranici: Zašto je servis kotlova važan?

Bosch GAZ 6000 W – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Bosch GAZ 6000 WBN6000-24C 24 kW i Bosch GAZ 6000 WBN6000-28C 28 kW.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi se u donjem desnom uglu oplate kotla. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C. Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatnog ekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja. Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “CE”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će sama nestati – Video 2. Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja.

Video 1. – Provera pritiska vode u sistemu

Video 2. – Dopuna vode u sistemu

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “EA”? Greška “EA” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta iznad kojeg je naznačeno “reset”.

Video 3. – Resetovanje greške “EA”

Termostat SQ7 – uputstvo

Uputstvo se može primeniti za Termostat UniTec SQ7 i SQ7 RF / Atomic SQ7 i SQ7 RF / Nero SQ7 i SQ7 RF

Tekstualno uputstvo: PREUZIMANJE UPUTSTVA

Video uputstva:

Podešavanje trenutnog vremena

Pregled podešenih programa

Podešavanje programa

Podešavanje programa kopiranjem

Ručno upravljanje bez zaključavanja

Ručno upravljanje uz zaključavanje

Povratak na upravljanje prema programu

Zamena baterija

Vraćanje na osnovna podešavanja

Deblokada merno regulacijskog seta (MRS) za gas – uputstvo

*Teks je namenjen isključivo kvalifikovanim licima za preduzimanje radnji na opremi namenjeni za distribuciju i korišenje zemnog gasa. Firma AS-instalacije PLUS neće snositi odgovornost za posledice koje bi mogle da proisteknu postupanjem prema sadržini predstojećeg teksta. Radnje na opremi su pod punom odgovornosti rukovaoca.

Merno regulacijki set (MRS) se sastoji najčešće od ormara, glavne zaporne slavine, hvatača nečistoće, regulatora, brojila.

Funkcija MRS je grubo prečišćavanje gasa, regulacija pritiska, zaštita od prekomernog isticanja gasa iz instalacije iza njega, zaštita od prekomernog porasta pritiska u instalaciji iza njega i merenje protekle količine gasa.

Blokada merno regulacijkog seta (MRS) nastaje prilikom porasta ili pada pritiska u instalaciji iza regulatora van željenih vrednosti. Nastoji se da vrednosti pritiska u instalaciji iza regulatora budu u izvesnim granicama zbog bezbednosti i funkcionalnosti gasnih uređaja koji na instalaciji troše gas. Složeniji gasni uređaju će u slučaju blokade gasnog seta i nemogućnosti daljeg rada ili ponovnog paljenja ući u stanje pod greškom. Greška je “zaključavajuća”. Zaključavajuća greška ne dozvoljava ponovno pokretanje uređaja bez svesnih radnji stručnog lica.

Na teritoriji Vojvodine se sreće više tipova i modela regulatora gasa. Deblokada regulatora na čestom modelu – Pietro Fiorentini FE6 se vrši na sledeći način prikazan na Slici 1 u nastavku.

Slika 1 – Deblokada regulatora gasa Pietro Fiorentini FE6

U slučaju da prilikom pritiskanja zelenog dugmeta – deblokade niskog prisitka gasa dolazi do uvlačenja srebrne poluge – blokade visokog pritiska gasa potrebno je rasteretiti instalaciju prekomernog pritiska. To je moguće uraditi na nekom lako rastavljivom mestu na instalaciji iza regulatora gasa. Vrlo je važno da instalacija nakon takvih radnji bude proverena na nepropusnost.

Video uputstvo:

Video 1 – Deblokada MRS

Deblokada MRS starije proizvodnje i ugradnje prikazana je na Videu 2.

Video 2 – Deblokada MRS

KEPO KOTLOVI NA PELET

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik kotlova važeći od 01.04.2024:

Primer montaže:

kotao na drvni pelet KEPO - detalji montaže
Fotografija 1 – Kotao na drvni pelet KEPO AC20 (izgled kotla, detalji montaže), 2019. godina

Pojava vazduha u instalaciji grejanja

Tekst se odnosi na instalacije grejanja sa vodom ili antifrizom kao radnim medijumom.

Pojava vazduha/gasa je očekivana u izvesnoj meri. Razlozi su često reakcije materijala instalacije, prolazak vazduha kroz materijale, prisisavanje vazduha na mestima automatskog ozračivanja ali i pri svakoj novoj dopuni vode iz vodovodne mreže (ima rastvorenih gasova). Posao luftiranja može za vas da obavi automatsko ozračno lonče (Slika – 1) koje se montira na mesto ručne ozrake cevovoda, razdelnika ili grejnih tela. Automatski ozračni lončići umeju da se vremenom zaprljaju i počnu da cure. Cena lončeta je oko 500 RSD/kom.

Slika 1 – Automatsko ozračno lonče

Prilikom izdvajanja vazduha normalna je pojava pad pritiska u instalaciji. Ako pritisak padne ispod radnih vrednosti potrebno ga je dopuniti. Pritisak je moguće dopunjavati ručno ili automatski. Automatska dopuna se vrši preko regulatora pritiska (Slika – 2). Cena regulatora je oko 7000 RSD.

Slika 2 – Regulator pritiska za potrebe automatske dopune sistema sa manometrom

Pojava vazduha u instalacijama ometa crkulisanje tečnosti u sistemu. Ometena cirukacija vodi nejednakoj i umanjenoj predaji toplote u grejnim telima. U slučaju radijatorskog grejanja najčešća je pojava hladne gornje zone radijatora pošto se u njoj pojavilo vazduha. Pojava hladne donje zone radijatora može biti posledica slabog protoka kroz njega. Slab protok može biti posledica vazduha u cevovodu i radijatoru ali nije isključivi razlog.

GEFF KREDITI

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS je 27.11.2020. posle niza uspešno realizovanih projekata dobila status odobrenog dobavljača GEFF grupe u srbiji!

Status dobavaljača nam omogućuje da efikasnije implementiramo zelene tehnologije uz finansijske olakšice koje GEFF nudi i time budemo korak bliži našim korisnicima.

Krediti su namenjeni fizičkim licima i poljoprivrednim gazdinstvima za finansiranje ulaganja u energetski efikasna rešenja, uz povraćaj do 20%  za dve tehnologije, dok je za jednu I dalje 15 % (podsticaj koji daje Evropska Unija).

Geff program se može realizovati preko banaka:

Banca Intesa – Krediti za unapređenje energetske efikasnosti | Banca Intesa
Erste banka – Energetska efikasnost – Kredit uz podršku EBRD i GEFF | ERSTE Bank
ProCredit banka – Krediti za energetsku efikasnost sa do 20% povraćaja | ProCredit Bank

3Bankahttps://www.3bank.rs/agro-energetska-efikasnost/ (*isključivo za registrovana poljoprivredna gazdinstva)

O mogućnostima i uslovima GEFF finansiranja zelenih tehnologija saznajte na sledećem sajtu: www.ebrdgeff.com ili se informišite putem maila: serbia@ebrdgeff.com

Alati

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS koristi široki spektar alata i uređaja kako bi na pravi način delovala u polju delatnosti koju obavlja. Neki od alata, uređaja i instrumenata koji nam omogućuju kvalitet u izvođenju radova pri montaži, uregulisavanju i održavanju instalacija i uređaja:

Pipe threading machine - SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE ...

Kombinovana mašina za sečenje, obradu, narezivanje i urezivanje navoja Rotenbergen Supetronic® 2 SE – omogućuje nam brzu i kvalitetnu izradu cevovoda od čelika

Electro-fusion welding device ROTHERM 2000 - Спояване & заваряване ...

Lemilica indukciona Rotenberger Rotherm® 2000 – omogućuje nam lemljenje cevovoda bez plamena SPECIJALNA PRIMENA

MSA 125 Automatic Electrofusion Unit up to d125 - Product Catalog

Aparat za elektrofuziono zavarivanje G&F MSA 125 – omogućuje nam izradu spojeva polietilenskih cevovoda u skladu sa važećim tehničkim zahtevima prilikom montaže podzemnih cevovoda gasnih instalacija

Wurth Aparat za zavarivanje REL EWI 200 – B.O.S. Shop

Aparat za elektrolučno zavarivanje REL Wurth EWI 160 – omogućava nam brze i kvalitetne bravarske radove na terenu

REMS Picus S3 - Electric diamond core drilling machine

Alat za dijamantsko bušenje otvora Rems Picus S3 – omogućuje nam bušenje otvora u građevinskim pregradama uz najmanje oštećenje građevinskih pregrada i najveću preciznost izbušenog otvora

Makita 4112HS - Ugaoni rezač 4112HS | Alatshop

Rezna testera za beton Makita 4112HS Ø305 2400 W – omogućuje moćno rezanje građevinskih materijala kada se to od nas zahteva

Makita VC4210LX - Usisivač VC4210LX | Alatshop

Usisivač sa samootresanjem Makita VC4210LX – omogućuje nam zdraviji i sigurniji rad u prostorima i pri operacijama gde je to važno

BM 25 SB 01-1122 Column drilling machines with belt drive - Bernardo

Bušilica stubna Bernardo BM 32 SB PWA-30727 – omogućuje nam preciznu izradu bravarskih detalja kada se za njima javi potreba

Rezna testera stacionarna Bosch GCO 14-24 J Professional – obogućuje nam brzo i precizno rezanje materijala prilikom zahtevnih radova

Testera ubodna mehanička Bosch GSA 1200 E – omogućuje nam rezanje materijala uz manje varničenja na mestima gde je to važno

Rothenberger 60200 Rp 50-S Pressure Test Pump - - Amazon.com

Pumpa klipna ručna Rotenberger RP 50-60 – omogućuje nam ispitivanje instalacija na pritisak čime je sigurnost zagarantovana

REMS Blitz - Turbo soldering torch propane

Gorionik P-B Rems Blitz® – omogućuje nam pravilno i temperirano forimranje plamena prilikom procesa lemljenja

Premium tools for professionals!

Proširivač i perforator Rotenberger Rolock® Expander Power Torque – omogućuje nam ukrajanje i nastavljanje bakarnih cevovoda kada primena fitinga nije moguća

Rothenberger ROBEND H+W Plus Set, 12-14-16-18mm 24502, Tube ...

Savijač cevi Rotenberger Robend® H+W Plus – omogućuje nam savijanje bakarnog cevovoda malog radijusa savijanja čime se smanjuju hidraulički otpori u instalaciji, smanjuje se broj spojeva ceovovda i pruža instalaciji estetski momenat

Savijač ručni Rems Sinus – omogućuje nam savijanje bakarnog cevovoda velikog radijusa savijanja čime se smanjuju hidraulički otpori u instalaciji, smanjuje se broj spojeva cevovoda i pruža instalaciji estetski momenat

Presa mehanička Rems TH 32 R220 Power Press – omogućuje nam brz i kvalitetan presovan spoj kod fitinga koji sve više nalaze primenu u našim instalacijama

Underfloor Heating Pipe Clip Tacker Staple Gun + 1000 Staples Long ...

Ubadalica za cevne obujmice Kan-Therm – omogućuje nam brzo, sigurno i fleksibilno fiksiranje cevovoda prilikom polaganja cevovoda u podove

Rems nareznica -- Mali Oglasi # Goglasi.com

Nareznik mašinski Rems Amigo RW53 1200W – omogućuje nam brzu i kvalitetnu izradu navoja na čeličnim cevovodima

DELTA 65 COMBUSTION EFFICIENCY ANALYZER

Analizator gasova MRU Delta 65 – omogućuje nam vrhunsko podešavanje sagorevanja kotlova i proveru zaptivenosti dimovoda sa ciljem uštede goriva, očuvanja životne sredine i bezbednosti krajnjeg korisnika

MRU 400GD Multi Functional Gas Leak Detector for Methane ...

Detektor HC MRU 400 GD – obezbeđuje nam sigurnost da su naše gasne instalacije potpuno zaptivene i bezbedne po krajnjeg korisnika

Termometar bezkontaktni Testo 805i
Anemometar turbinski Testo 410i – omogućuju nam sigurnost i preciznost prilikom uregulisavanja instalacija i defektaže problema koji se mogu javiti u toku njhovog korišćenja

Bosch GLM 50 C laserski daljinomer sa Bluetooth funkcijom Merni ...

Daljinomer laserski Bosch GLM 50 C Professional – omogućuje nam brzo i precizno razmeravanje prostora u cilju konceptiranja i montaže materijala i opreme sistema

GMS 120 Profesionalni detektor metala, drveta, kablova BOSCH - Od ...

Detektor metala BOSCH GMS 120 – omogućuje nam sigurno planiranje trase za prolaz instalacija uz najveću sigurnost po nas i instalaciju sa kojom se ukrštamo na terenu

Laser samonivelišući za ukrštene linije Bosch GLL 3-50 Professional – omogućuje nam precizno i brzo pozicioniranje materijala i opreme na terenu

★ Pored navedenih uređaja, alata i instrumenata AS-instalacije PLUS koristi i druge alate nužne za delatnost koju obavlja sa željom da za sobom ostavi dugotrajan kvalitet.