Deblokada merno regulacijskog seta (MRS) za gas – uputstvo

*Teks je namenjen isključivo kvalifikovanim licima za preduzimanje radnji na opremi namenjeni za distribuciju i korišenje zemnog gasa. Firma AS-instalacije PLUS neće snositi odgovornost za posledice koje bi mogle da proisteknu postupanjem prema sadržini predstojećeg teksta. Radnje na opremi su pod punom odgovornosti rukovaoca.

Merno regulacijki set (MRS) se sastoji najčešće od ormara, glavne zaporne slavine, hvatača nečistoće, regulatora, brojila.

Funkcija MRS je grubo prečišćavanje gasa, regulacija pritiska, zaštita od prekomernog isticanja gasa iz instalacije iza njega, zaštita od prekomernog porasta pritiska u instalaciji iza njega i merenje protekle količine gasa.

Blokada merno regulacijkog seta (MRS) nastaje prilikom porasta ili pada pritiska u instalaciji iza regulatora van željenih vrednosti. Nastoji se da vrednosti pritiska u instalaciji iza regulatora budu u izvesnim granicama zbog bezbednosti i funkcionalnosti gasnih uređaja koji na instalaciji troše gas. Složeniji gasni uređaju će u slučaju blokade gasnog seta i nemogućnosti daljeg rada ili ponovnog paljenja ući u stanje pod greškom. Greška je “zaključavajuća”. Zaključavajuća greška ne dozvoljava ponovno pokretanje uređaja bez svesnih radnji stručnog lica.

Na teritoriji Vojvodine se sreće više tipova i modela regulatora gasa. Deblokada regulatora na čestom modelu – Pietro Fiorentini FE6 se vrši na sledeći način prikazan na Slici 1 u nastavku.

Slika 1 – Deblokada regulatora gasa Pietro Fiorentini FE6

U slučaju da prilikom pritiskanja zelenog dugmeta – deblokade niskog prisitka gasa dolazi do uvlačenja srebrne poluge – blokade visokog pritiska gasa potrebno je rasteretiti instalaciju prekomernog pritiska. To je moguće uraditi na nekom lako rastavljivom mestu na instalaciji iza regulatora gasa. Vrlo je važno da instalacija nakon takvih radnji bude proverena na nepropusnost.

Video uputstvo:

Video 1 – Deblokada MRS

Deblokada MRS starije proizvodnje i ugradnje prikazana je na Videu 2.

Video 2 – Deblokada MRS

KEPO KOTLOVI NA PELET

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni distributer Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača KEPO.
KEPO program uključuje: kotlove na pelet i dimovodne cevi za kotlove na pelet.

Sa tehničkim detaljima i uslovima za montažu se možete upoznati na link-u:

PROIZVODNI PROGRAM

Cenovnik kotlova važeći od 01.04.2024:

Primer montaže:

kotao na drvni pelet KEPO - detalji montaže
Fotografija 1 – Kotao na drvni pelet KEPO AC20 (izgled kotla, detalji montaže), 2019. godina

Habitat – katalozi

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni serviser Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje Romstal HABITAT gasnih kotlova.

Kombinovani konvencionalni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Kombinovani kondenzacioni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Sistemski kondenzacioni modeli:

*priprema tople potrošne vode je moguća uz povezivanje kotla na bojler

KUĆNA VENTILACIJA HOVAL

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS Vam može pomoći pri izboru, nabaviti i ugraditi opremu sistema HOVAL kućne ventilacije.

hoval-kucna-ventilacija1

Benefiti sistema:

  • poboljšan kvalitet vazduha u prostorijama usled kontrolisane ventilacije
  • očuvanje toplote unutar objekta – otpadni vazduh zagreva svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu rekuperacije toplote (zimski režim)
  • očuvanje vlažnosti vazduha – otpadni vazduh vlaži svež vazduh pre uvođenja u prostorije, u tzv. procesu difuzije vlage (zimski režim)
  • manje unošenje prašine i alergena u prostorje – svež vazduh se filtrira pre uvođenja u prostorije
  • niži nivo buke u prostorijama – nema potrebe za prozorskim provetravanjem

Više o načinu fukcionisanja sistema kućne ventilacije možete saznati na: http://kucnaventilacija.rs/

GIM kotlovi na čvrsto gorivo

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje proizvodnog programa domaćeg proizvođača Gas-inženjering Mladenovac.

gim

Program uključuje sledeće modele kotlova na čvrsto gorivo:

  • TK GIM ← drvo/ugalj
  • TK GIM PELET ← pelet
  • KBV GIM ← biomasa (poljoprivredni otpad)

Sa tehničkim detaljima kotlova se možete upoznati na internet adresi:
www.gasinzenjering.com

 

Fotografije montaže su u nastavku: