Bosch Condens 2500 W – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23 i Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 DE 23.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi se u donjem desnom uglu oplate kotla. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C (Video 1.). Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja.

Video 1. – Provera pritiska vode u kotlu

Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “CE”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će sama nestati. Dopuna se vrši otvaranjem slavina za punjenje – otvoriti obe slavine na početku i na kraju creva za dopunu (Slika 2). Motrite na pritisak. Zatvorite obe slavine kada vrednost pritiska dostigne 1,5 bar.

Slika 1. – Pritisak vode u kotlu koji je niži od 0,6 bar
Slika 2. – Dopuna pritiska vode u kotlu preko slavina za punjenje i creva

Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja – to možete uraditi na slavinama za punjenjem ako prethodno odvrnete crevo na jednom svom kraju.

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “EA”? Greška “EA” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta iznad kojeg je naznačeno “reset”.

Video 2. – Resetovanje greške “EA”

Šta znači simbol “-||-” ? Simbol “-||-” označava da je kotao u režimu punjenja sifona kondenzata. Režim punjenja sifona traje 15 min. Prilikom tog režima kotao rad i minimalnom snagom. Svaki nestanak i dolazak struje iniciraće da kotao uđe u režim punjenja sifona. Prilikom puštanja tople potrošne vode kotao će raditi neometano – nezavisno od režima punjenja sifona. Važno je da je sifon potpuno zapunjen kondenzatom kako dimni gasovi ne bi imali priliku da prostruje u mesto gde se odvodi kondenzat – najčešće kanalizaciju. Dimni gasovi su tamo nepoželjni.

Slika 2. – Prikaz sibola “-||-” na ekranu – režim punjenja sifona

Nastojte da gasni kotao održavate nakon 12 meseci. Više o tome na stranici: Zašto je servis kotlova važan?