Regulator Bosch CW 400 – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja Regulatora Bosch CW 400 kojim se upravlja grupa gasnih kotlova – tzv. kaskada.

Video uputstva:

Kako da ručno upravljam kotlovima bez uticaja programa?

Video 1. – Ručno upravljanje kotlovima

Kako da postavim upravljanje prema programu?

Video 2. – Automatsko upravljanje kotlovima

Kako da podesim temperature vazduha u prostoriji zadate programom?

Video 3. – Podešavanje temperature vazduha u prostoriji zadate programom

Kako da podesim vremenski raspored temperatura vazduha u prostoriji?

Video 4. – Podešavanje vremenskog rasporeda temperatura vazduha u prostoriji