Deblokada merno regulacijskog seta (MRS) za gas – uputstvo

*Teks je namenjen isključivo kvalifikovanim licima za preduzimanje radnji na opremi namenjeni za distribuciju i korišenje zemnog gasa. Firma AS-instalacije PLUS neće snositi odgovornost za posledice koje bi mogle da proisteknu postupanjem prema sadržini predstojećeg teksta. Radnje na opremi su pod punom odgovornosti rukovaoca.

Merno regulacijki set (MRS) se sastoji najčešće od ormara, glavne zaporne slavine, hvatača nečistoće, regulatora, brojila.

Funkcija MRS je grubo prečišćavanje gasa, regulacija pritiska, zaštita od prekomernog isticanja gasa iz instalacije iza njega, zaštita od prekomernog porasta pritiska u instalaciji iza njega i merenje protekle količine gasa.

Blokada merno regulacijkog seta (MRS) nastaje prilikom porasta ili pada pritiska u instalaciji iza regulatora van željenih vrednosti. Nastoji se da vrednosti pritiska u instalaciji iza regulatora budu u izvesnim granicama zbog bezbednosti i funkcionalnosti gasnih uređaja koji na instalaciji troše gas. Složeniji gasni uređaju će u slučaju blokade gasnog seta i nemogućnosti daljeg rada ili ponovnog paljenja ući u stanje pod greškom. Greška je “zaključavajuća”. Zaključavajuća greška ne dozvoljava ponovno pokretanje uređaja bez svesnih radnji stručnog lica.

Na teritoriji Vojvodine se sreće više tipova i modela regulatora gasa. Deblokada regulatora na čestom modelu – Pietro Fiorentini FE6 se vrši na sledeći način prikazan na Slici 1 u nastavku.

Slika 1 – Deblokada regulatora gasa Pietro Fiorentini FE6

U slučaju da prilikom pritiskanja zelenog dugmeta – deblokade niskog prisitka gasa dolazi do uvlačenja srebrne poluge – blokade visokog pritiska gasa potrebno je rasteretiti instalaciju prekomernog pritiska. To je moguće uraditi na nekom lako rastavljivom mestu na instalaciji iza regulatora gasa. Vrlo je važno da instalacija nakon takvih radnji bude proverena na nepropusnost.

Video uputstvo:

Video 1 – Deblokada MRS

Deblokada MRS starije proizvodnje i ugradnje prikazana je na Videu 2.

Video 2 – Deblokada MRS

Habitat – katalozi

★ Firma AS-INSTALACIJE PLUS kao ovlašćeni serviser Vam nudi prodaju, ugradnju i servisiranje Romstal HABITAT gasnih kotlova.

Kombinovani konvencionalni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Kombinovani kondenzacioni modeli:

* priprema tople potrošne vode protočnim principom pločastim izmenjivačem ugrađenim u kotao

Sistemski kondenzacioni modeli:

*priprema tople potrošne vode je moguća uz povezivanje kotla na bojler